Kim jesteśmy?

admin

FutbolGang Płock to Stowarzyszenie Sportowe założone przez trzech miłośników sportu, fanatyków futbolu i pasjonatów dziecięcej piłki nożnej.

Nasze doświadczenie to przede wszystkim praca od ponad dekady w Płockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej na rzecz piłki seniorskiej z naciskiem na futbol dziecięcy i młodzieżowy. Właśnie dlatego, naszą główną ideą jest wspieranie działań organizacyjnych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Nasze atuty oprócz miłości do futbolu to profesjonalizm, dążenie do perfekcji działań, dawanie radości z gry i uśmiechu podczas rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Projekt FutbolGang skierowany jest głównie do dzieci z Płocka i powiatu płockiego, ale także do zawodników oraz klubów z obszaru Mazowsza i całej Polski. Główne cele naszego projektu to organizacja turniejów piłkarskich, a przez co zwiększenie aktywności fizycznej dzieci z płocka i powiatu płockiego poprzez rywalizację na najwyższym poziomie z topowymi drużynami.

To także popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji, wychowanie przez sport, spełnianie dziecięcych marzeń, promocja zabawy w duchu fair play, Zapewnienie młodym piłkarzom możliwości rywalizacji na etapie przygotowania wstępnego z akcentem na zachowanie kreatywne, (dominacja atmosfery aprobaty, zabawy, czerpania przyjemności z gry). FutbolGang to również propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu, w dobie komputerów i zagrożeń społecznych, uaktywnienie ośrodków piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim, dostarczenie radości i satysfakcji z rywalizacji sportowej.

Możliwość rywalizacji z klasowymi drużynami z całej Polski to przede wszystkim zapewnienie młodym adeptom z Płocka i powiatu płockiego możliwości wszechstronnego rozwoju sportowego, kształtowania osobowości zawodników, wszechstronna stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych takich jak: koordynacja ruchowa, szybkość, zwrotność, gibkość, kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej, kształtowanie cech wolicjonalnych małych piłkarzy, doskonalenie technik i taktyki  w grach.

To rozwijanie współpracy, integracji dzieci, młodzieży i kadry szkoleniowej, kształtowanie pozytywnych postaw osobowościowych, przeciwdziałanie zjawiskom agresji  i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne uczestnictwo w sporcie.

Finalizacja celów i zadań przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej  w zakresie dostępu do Turniejów Ogólnopolskich w Płocku. Realizując swe pasje chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom i umożliwić mieszkańcom Płocka i okolic udział  w profesjonalnie zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej. Drużyny zamiast szukać imprez w Polsce, będą mogły grać o najwyższe cele w rodzimym mieście, nie narażając się na koszty związane z logistyką i transportem. Dodatkowo podczas rywalizacji w turniejach uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią naszego pięknego Płocka, zabytkami i infrastrukturą miasta, co spowoduje powrót do nadwiślańskiego grodu nowych turystów w poszukiwaniu historii, wypoczynku, a zwłaszcza rekreacji oraz sportu w postaci Turniejów piłkarskich i eventów sportowych Futbol Gang.

Zapraszamy do współpracy, przecież nie ma nic cenniejszego i piękniejszego jak inwestycja w rozwój młodego człowieka.

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd FutbolGang Płock.

Next Post

Turniej AMO w Płocku

FutbolGang Płock to Stowarzyszenie Sportowe założone przez trzech miłośników sportu, fanatyków futbolu i pasjonatów dziecięcej piłki nożnej. Nasze doświadczenie to przede wszystkim praca od ponad dekady w Płockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej na rzecz piłki seniorskiej z naciskiem na futbol dziecięcy i młodzieżowy. Właśnie dlatego, naszą główną ideą jest wspieranie […]

You May Like