Wakacje Sportowe z ORLENEM 2024 – dokumentacja.

admin

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naboru do „Wakacji Sportowych                      z ORLENEM”, których sponsorem tytularnym jest ORLEN.

O kwalifikacji dziecka do udziału w Wakacjach Sportowych z ORLENEM decyduje organizator. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach sportowych jest całkowite i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej w dniach:
27 czerwca (czwartek) 2024 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz 28 czerwca (piątek) 2024 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 pasaż Vuka Karadzica 1.
Lista dzieci przyjętych do udziału w półkoloniach sportowych zostanie opublikowana w dniu 01 .07.2024 r.  na oficjalnej stronie internetowej www.futbolgang.plo.pl

W zajęciach mogą brać udział dzieci mieszkające w Płocku i gminach ościennych (Gminy ościenne to: Stara Biała, Łąck, Gąbin, Słupno, Radzanowo, Nowy Duninów) – urodzone                   w latach 2010 – 2017 uczęszczające do szkół podstawowych w Płocku                                              i gminach ościennych. Dzieci, które mieszkają poza w/w gminami nie kwalifikują się do udziału w ,,Wakacjach sportowych z ORLENEM’’
 
Każdy uczestnik ferii sportowych oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących                 w „Wakacjach Sportowych z ORLENEM” zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu.

Każdy z uczestników wakacji sportowych zostanie wpisany na listę uczestników półkolonii  na podstawie złożonej, prawidłowo wypełnionej, kompletnej oraz podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami.

Kochane Dzieciaki nie możemy doczekać się zabawy z WAMI!!!
Next Post

Zakończyliśmy nabory do Wakacji Sportowych z ORLENEM.

You May Like